Tilbygg til eksisterende hytte

Tilbygg 22m2 til eldre hytte
Tibygget består av kjøkken, bad, wc og gang.